Regulamentul Campaniei promoționale “Cadourile de Crăciun vin mai devreme cu Soley Tour”

1. Organizatorul:

 

Organizatorul campaniei promoționale (denumite în continuare Campania) “Cadourile de Crăciun vin mai devreme cu Soley Tour” este societatea Soley Tour, adresa Strada Banul Antonache nr. 51, etaj 3, sector 1, Nr. Reg. Com.: J23/3175/2010, CUI: RO42846383, avand datele de contact Tel. 0374 800 900 și email office@soleytour.com, denumit în continuare Organizatorul.

Campania se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toate persoanele care îndeplinesc condițiile și doresc sa participe (”Participantii”).

Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 

2. Perioada Campaniei:

Perioada de desfășurare a Campaniei este 8.11.2021 – 19.12.2021.

 

3. Mecanismul Campaniei:

Campania se adresează tuturor partenerilor revânzători, persoane fizice, care rezervă pachete turistice în Egipt din oferta Organizatorului Campaniei.

Sunt excluse rezervările făcute în cadrul perioadei de Black Friday, respectiv 11 – 14 noiembrie 2021.

 

4. Inscrierea în Campanie:

4.1. Sunt considerați înscriși în Campanie automat toți partenerii revânzători care rezervă pachete turistice în Egipt din oferta Soley Tour.

4.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea in Campanie a Participantilor ce nu respecta conditiile Campaniei.

4.3. Un Participant poate fi descalificat in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament prin care se încalcă acest Regulament. Organizatorul considera inscrierea la Campanie ca o acceptare expresă a acestui Regulament si considera orice date furnizate de către Participant ca fiind adevarate si corecte până la proba contrară.

4.4. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

 

5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica care are varsta minima implinita de 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului, membrii echipei organizatoare, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.


6. Desemnarea castigatorilor:

6.1. Castigatorii Campaniei vor fi desemnati pe baza numărului de rezervări făcute (detalii capitolul Premii).

6.2. Câștigătorii Campaniei vor fi anunțați pe data de 20 decembrie 2021.

6.3. Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail cu privire la premiul obținut.


7. Premiile

7.1. Premiile acordate sunt:

  • La 2 rezervări efectuate >> premiul constă în 1 pernă travel sau 1 baterie externă

  • La 3 rezervari efectuate >> premiul constă în aparat vertical de călcat pentru voiaj sau 1 set placă de păr

  • La 4 rezervări efectuate >> premiul constă în 1 ceas smartwatch f/b sau 1 boxă portabilă JBL

  • La 6 rezervări efectuate >> premiul constă în 1 aparat foto instant sau 1 troler Lamonza

  • La peste 10 rezervări efectuate >> premiul constă în 1 aspirator robot self-cleaning

 

7.2. In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, modificarea specificatiilor premiului sau cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

7.3. Premiul va fi acordat castigatorilor cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului Regulament.


8. Taxe si impozite

8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind exclusiv in sarcina castigatorului.

Premiile acordate in valoare individuala de pana in 600 lei sunt neimpozabile.

Impozitul va fi calculat la valoarea efectiva a premiului.

8.2. Organizatorul nu va avea nicio raspundere fata de eventualele cheltuieli efectuate de castigator dupa intrarea in posesie a premiului.

 

9. Protectia datelor personale:

9.1. Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca au citit, au inteles si ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de catre SOLEY Tour, in conformitate cu acest Regulament, in calitate de operator de date cu caracter personal, in scopul indeplinirii obligatiilor aferente desfasurarii prezentei Campanii.

9.2. Participantul la Campanie și câștigătorii, în calitate de persoane vizate beneficiază, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, de toate drepturile cu privire la datele personale prelucrate în vederea desfășurării Campaniei.


10. Litigii:

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

10.2. Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

10.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet ori a platformelor Facebook si / sau Instagram.

10.4. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

10.5. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

10.6. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.


11. Regulamentul Campaniei:

11.1. Regulamentul Campaniei este disponibil pe pagina soleytour.com.

11.2. Participarea la această Campanie implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.

11.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina www.soleytour.com. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea online.


Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania.

In cazul nerespectarii prezentului regulament, premiile castigate nu se vor acorda.